Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đa Bên city Ha Tinh Vietnam 18.42 105.80 45 50165
Đa Bút city Thanh Hoa Vietnam 20.02 105.72 42 42482
Đa Ca city Vinh Phuc Vietnam 21.33 105.46 59 111472
Đa Cai city Vinh Phuc Vietnam 21.33 105.46 59 111472
Đa Cao city Lam Dong Vietnam 12.16 108.25 1774 3925
Đa Cao 1 city Dak Lak Vietnam 12.15 108.25 1902 3741
Đa Cao 2 city Lam Dong Vietnam 12.15 108.25 1830 3741
Đa Cao Hai city Lam Dong Vietnam 12.15 108.25 1830 3741
Đa Cao Một city Dak Lak Vietnam 12.15 108.25 1902 3741
Đa Chộ city Nghe An Vietnam 18.85 105.45 45 61744
Đa Cát city Thai Binh Vietnam 20.38 106.38 6 104234
Đa Cô Xóm city Ha Tinh Vietnam 18.00 106.15 255 16390
Đa Cảnh city Nghe An Vietnam 19.05 105.52 26 89557
Đa Cấu city Bac Ninh Vietnam 21.15 106.12 59 94898
Đa Cốc city Ha Tinh Vietnam 18.45 105.73 49 57148
Đa Cỗc city Thai Binh Vietnam 20.32 106.43 6 104221
Đa Gia city Ninh Binh Vietnam 20.28 105.95 52 186108
Đa Giang city Quang Nam Vietnam 15.73 107.80 308 1775
Đa Hang city Ninh Thuan Vietnam 11.70 109.13 1669 56149
Đa Hen city Phu Tho Vietnam 21.30 105.18 108 47989
Đa Hoa city Nam Dinh Vietnam 20.36 106.20 6 226988
Đa Hội city Vietnam 21.33 105.88 49 76404
Đa Hội city Bac Ninh Vietnam 21.12 105.92 52 298680
Đa Kai city Dong Nai Vietnam 11.26 107.52 387 22148
Đa Kao city Ho Chi Minh Vietnam 10.78 106.70 26 1618888
Đa Lai city Thanh Hoa Vietnam 19.46 105.54 413 7140
Đa Lât city Quang Binh Vietnam 17.52 106.48 42 14513
Đa Lộc city Thanh Hoa Vietnam 19.73 105.80 39 115540
Đa Lộc city Phu Yen Vietnam 13.55 109.07 830 8138
Đa Lộc city Tra Vinh Vietnam 9.88 106.33 3 85308
Đa Me city Da Nang Vietnam 16.02 108.26 62 145093
Đa Mân city Ha Tinh Vietnam 18.08 105.72 269 10281
Đa M’brim city Binh Thuan Vietnam 11.23 107.67 830 11622
Đa Nai city Quang Tri Vietnam 16.72 107.22 29 15496
Đa Nam city Thanh Hoa Vietnam 20.05 105.92 22 75484
Đa Nghi city Hai Phong Vietnam 20.93 106.76 3 85387
Đa Nghi city Quang Tri Vietnam 16.75 107.30 32 14502
Đa Nghệ city Phu Tho Vietnam 21.10 105.29 85 59365
Đa Ngưa city Tuyen Quang Vietnam 21.66 105.37 249 24342
Đa Ngủ city Phu Yen Vietnam 12.97 109.42 0 7645
Đa Ngủ city Phu Yen Vietnam 12.95 109.40 6 12725
Đa Ngự city Hai Phong Vietnam 20.70 106.66 3 156318
Đa Nhing 2 city Dak Lak Vietnam 12.16 108.25 1774 3264
Đa Nhing Hai city Dak Lak Vietnam 12.16 108.25 1774 3264
Đa Năng city Tuyen Quang Vietnam 21.71 105.35 337 24317
Đa Năng city Quang Binh Vietnam 17.79 105.91 938 9234
Đa Phuc city Nghe An Vietnam 18.80 105.55 26 57242
Đa Phú city Thai Binh Vietnam 20.60 106.28 13 163322
Đa Phú city Nam Dinh Vietnam 20.33 105.98 29 162086
Đa Phúc city Ha Noi Vietnam 21.02 105.65 49 162732
Đa Phúc city Hoa Binh Vietnam 20.43 105.57 360 30524
Đa Phúc city Thanh Hoa Vietnam 19.95 105.77 39 66571
Đa Phúc city Nghe An Vietnam 18.95 105.59 32 73480
Đa Phúc city Hung Yen Vietnam 20.91 105.95 68 168335
Đa Phước city Ho Chi Minh Vietnam 10.67 106.65 6 63685
Đa Phước city Da Nang Vietnam 16.07 108.14 72 382582
Đa Quai city Thanh Hoa Vietnam 19.70 105.53 830 19347
Đa Thinh Sơn city Bac Giang Vietnam 21.18 106.19 36 88201
Đa Thành city Nghe An Vietnam 19.04 105.51 22 87876
Đa Thịnh city Bac Giang Vietnam 21.18 106.19 36 88201
Đa Thọ city Nghe An Vietnam 18.93 105.22 52 59589
Đa Thọ city Lam Dong Vietnam 11.93 108.53 4248 51753
Đa Tiện city Bac Ninh Vietnam 21.02 106.01 49 133734
Đa Trơn city Tuyen Quang Vietnam 21.66 105.28 134 24342
Đa Trắng city Tuyen Quang Vietnam 21.59 105.47 239 26944
Đa Tốn city Vietnam 20.98 105.95 42 268785
Đa Văn city Nghe An Vietnam 18.93 105.13 88 21814
Đa Văn city Nghe An Vietnam 18.85 105.33 52 67937
Đa Vạn city Bac Ninh Vietnam 21.12 105.93 45 299995
Đa Đen city Thai Nguyen Vietnam 21.48 105.68 406 52648
Đa Đình city Lao Cai Vietnam 22.43 103.96 866 18165
Đa-mát city Dimashq Syria 33.51 36.28 2509 22658
Đac Hày city Hoa Binh Vietnam 20.58 105.13 3349 15532
Đac Tun city Dak Nong Vietnam 12.72 107.67 1184 34609
Đai An city Quang Nam Vietnam 15.85 107.95 213 34010
Đai Cù city Phu Tho Vietnam 21.53 105.07 167 67944
Đai Giang Phường city Quang Binh Vietnam 17.15 106.80 49 14751
Đai Nga city Lam Dong Vietnam 11.53 107.87 2509 10099
Đai Quy city Quang Nam Vietnam 15.57 108.38 88 31633
Đai Thôn city Hai Duong Vietnam 21.06 106.40 209 86359
Đai Thôn city Tra Vinh Vietnam 9.88 106.40 3 64298
Đai Trung city Thanh Hoa Vietnam 19.63 105.80 32 121429
Đai Đinh city Thanh Hoa Vietnam 20.12 105.65 65 31807
Đai Điền city Nghe An Vietnam 18.95 105.12 52 22235
Đai Đong city Vietnam 20.45 105.83 406 70097
Đai Đông Đong city Quang Nam Vietnam 15.57 108.38 88 31633
Đai Đồng city Quang Nam Vietnam 15.55 108.37 830 23603
Đai Đức city Tra Vinh Vietnam 10.06 106.24 3 61821
Đak Ju city Dak Lak Vietnam 12.40 108.22 1669 4917
Đak Lang city Binh Phuoc Vietnam 11.98 107.26 1669 7941
Đak Lao city Dak Nong Vietnam 12.45 107.58 2509 8936
Đak Mur city Vietnam 11.87 107.63 1669 8721
Đak Péc city Kon Tum Vietnam 15.07 107.73 2509 2831
Đak R’la city Dak Nong Vietnam 12.48 107.62 2509 13385
Đak Song city Dak Nong Vietnam 12.26 107.61 3349 3182
Đakovo city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.31 18.41 334 6578
Đala city Serbia 46.15 20.11 249 6990
Đaluofka city Gyor-Moson-Sopron Hungary 47.44 16.70 830 4501
Đam Rong city Lam Dong Vietnam 12.15 108.25 1830 3435
Đan Dién city Nghe An Vietnam 18.72 105.72 29 125491
Đan Du city Ha Tinh Vietnam 18.10 106.30 32 13758
Đan Dương city Jiangsu China 32.00 119.58 13 81811
Đan Gia city Dak Lak Vietnam 12.01 108.42 5029 50146
Đan Gia Lít city Dak Lak Vietnam 12.01 108.41 5029 47091
Đan Giang Khẩu city Hubei China 32.54 111.51 374 15639
Đan Giáp city Hai Duong Vietnam 20.72 106.25 9 135594
Đan Hai city Vietnam 18.67 105.77 22 37699
Đan Hà city Lang Son Vietnam 21.80 106.17 830 13556
Đan Hội city Ha Noi Vietnam 21.08 105.70 68 185316
Đan Hội city Ha Noi Vietnam 21.37 105.82 52 56692
Đan Khê city Thai Nguyen Vietnam 21.72 105.77 154 13940
Đan Kia city Lam Dong Vietnam 12.02 108.39 5029 36087
Đan Kim city Hung Yen Vietnam 20.92 105.93 62 198190
Đan Nhiễm city Nghe An Vietnam 18.70 105.52 32 50956
Đan Nê Thương city Thanh Hoa Vietnam 20.03 105.58 55 75772
Đan Phô city Vietnam 18.68 105.77 13 37547
Đan Phượng city Ha Noi Vietnam 21.09 105.66 65 152001
Đan Quế city Bac Ninh Vietnam 21.01 106.21 282 104448
Đan Thê city Ha Noi Vietnam 21.17 105.30 72 67580
Đan Thượng city Phu Tho Vietnam 21.62 104.95 111 34589
Đan Thượng city Vinh Phuc Vietnam 21.23 105.48 65 184214
Đan Thẩm city Quang Tri Vietnam 17.03 107.05 52 17457
Đan Trung city Nghe An Vietnam 18.94 105.53 49 95657
Đan Tràng city Hung Yen Vietnam 20.75 106.12 16 149781
Đan Trường city Vietnam 18.72 105.77 19 25112
Đan Uyên city Vietnam 18.67 105.78 19 28361
Đan Xuyên city Ha Tinh Vietnam 18.23 106.12 393 16375
Đan Đông city Liaoning China 40.13 124.39 3 303152
Đan Đồ city Jiangsu China 32.14 119.44 114 113743
Đang Lèng city Dak Lak Vietnam 12.01 108.43 5029 53003
Đang P’Lang (2) city Vietnam 11.92 107.37 1669 6704
Đang P’Lang 2 city Vietnam 11.92 107.37 1669 6704
Đang P’lang city Binh Phuoc Vietnam 11.90 107.37 1669 6949
Đao Bình city Bac Giang Vietnam 21.28 106.77 259 8940
Đao Mai city Phu Tho Vietnam 21.24 105.30 78 65262
Đao Từ city Vinh Phuc Vietnam 21.33 105.57 72 72508
Đat Lý city Dak Lak Vietnam 12.73 108.12 1817 38083
Đat Đơn city Quang Nam Vietnam 15.82 107.65 2509 2213
Đau Tao city Ha Noi Vietnam 21.25 105.88 75 77263
Đaur Sandk city Dojran Macedonia 41.31 22.67 830 2896
Đavato city Bogdanci Macedonia 41.19 22.54 101 10646
Đavato city Bitola Macedonia 41.08 21.14 2732 921
Đavci city Kratovo Macedonia 42.12 22.05 1669 2760
Đavolov Most city Novo Selo Macedonia 41.34 22.85 5416 3366
Đay Rang city Soc Trang Vietnam 9.35 106.05 3 38350
Đačka Maala city Kratovo Macedonia 42.05 22.01 2024 2450
Đađo city Resen Macedonia 40.98 21.05 3349 467

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.