Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đất Cháy city Ca Mau Vietnam 9.02 104.91 3 35629
Đất Cờ Trắng city Kien Giang Vietnam 9.99 105.43 3 44787
Đất Mới city Can Tho Vietnam 10.23 105.44 6 63026
Đất Nước city Dong Nai Vietnam 10.83 107.38 830 23173
Đất Quốc city Binh Duong Vietnam 11.10 106.85 141 23150
Đất Thịt city Nghe An Vietnam 19.27 105.58 137 56665
Đất Thổ city Binh Dinh Vietnam 14.42 108.76 2027 6557
Đất Thổ city Binh Dinh Vietnam 14.27 108.85 72 10285
Đất Xét city Khanh Hoa Vietnam 12.32 108.98 75 7237
Đất Đen city Thanh Hoa Vietnam 19.42 105.62 383 13836
Đất Đèn city Yen Bai Vietnam 21.77 104.84 259 49638
Đất Đỏ city Bac Giang Vietnam 21.33 106.52 275 26846
Đất Đỏ city Ha Tinh Vietnam 18.20 105.85 416 26350
Đất Đỏ city Dong Nai Vietnam 10.82 107.38 298 22529
Đất Đỏ city Bac Giang Vietnam 21.40 106.15 65 97892
Đấu Lục city Yunlin Taiwan 23.71 120.54 177 84019
Đấu Nam city Yunlin Taiwan 23.68 120.48 104 46973

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.