Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đả Lạp Trì city Gansu China 36.64 105.01 5869 15216
Đảng Thôn city Bac Giang Vietnam 21.24 106.88 830 8940
Đảo Run city Maluku Indonesia -4.56 129.68 0 3069

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.