Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đã Tịch city Quang Binh Vietnam 17.52 106.48 42 14513
Đãng Xương Thành Quan city Gansu China 34.04 104.39 5941 8791

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.