Up

Alphabetical listing of Places in Uttarakhand

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Wachham city Uttarakhand India 30.11 79.96 9245 25330
Wadalgaon city Uttarakhand India 29.87 79.74 3490 24817
Wadukh city Uttarakhand India 30.28 79.51 6751 5960
Wadyār city Uttarakhand India 29.69 79.89 4189 18464
Wagor city Uttarakhand India 29.27 79.89 3749 13348
Wajula city Uttarakhand India 29.95 79.63 4189 14445
Wajula city Uttarakhand India 29.95 79.64 4412 14444
Walangra city Uttarakhand India 30.08 79.63 7942 14304
Walka city Uttarakhand India 29.42 79.85 5908 14578
Walla Dhaura city Uttarakhand India 29.79 78.71 2509 18306
Walli Pokhri city Uttarakhand India 29.48 79.58 5928 7715
Wallāpāni city Uttarakhand India 29.78 79.73 5869 29403
Walna city Uttarakhand India 29.78 79.38 4189 34357
Walna city Uttarakhand India 29.68 79.42 4189 41985
Walriya Kharak city Uttarakhand India 29.99 79.77 5984 14542
Walsa city Uttarakhand India 29.80 78.88 4189 15198
Wangli city Uttarakhand India 30.10 79.64 5029 14304
War city Uttarakhand India 29.91 78.85 3520 15159
Warak city Uttarakhand India 30.00 79.98 5869 25330
Wargadi city Uttarakhand India 29.99 78.60 4189 15092
Wari city Uttarakhand India 29.40 79.83 5029 15053
Warosi city Uttarakhand India 30.51 79.52 7604 149
Wela city Uttarakhand India 29.24 79.96 5278 12516
Western Chhakhāta city Uttarakhand India 29.34 79.55 5029 17982
Whainera city Uttarakhand India 29.93 79.68 5029 14488
Wilsonganj city Uttarakhand India 29.21 79.22 830 8101
Wilārah city Uttarakhand India 30.02 78.82 2821 22825
Wodār city Uttarakhand India 30.03 79.67 5374 14325
Wynberg city Uttarakhand India 30.45 78.09 5869 47895
Wān city Uttarakhand India 30.20 79.67 11748 10501

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.