Up

Alphabetical listing of Places in Uttarakhand

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gwaithaya city Uttarakhand India 29.78 79.18 5029 19297
Gwaldam city Uttarakhand India 30.01 79.57 5869 14356
Gwaldeh city Uttarakhand India 29.90 79.55 4514 16388
Gwali city Uttarakhand India 29.84 79.19 3408 20016
Gwali city Uttarakhand India 29.87 79.37 3546 19944
Gwaligaon city Uttarakhand India 29.85 79.14 5869 17381
Gwalkuri city Uttarakhand India 29.94 79.10 5869 13320
Gwalthi city Uttarakhand India 29.96 79.18 5301 19110
Gwar city Uttarakhand India 30.14 78.85 5869 30164
Gwar city Uttarakhand India 30.25 78.98 5869 30065
Gwar city Uttarakhand India 29.94 79.61 4189 14453
Gwar city Uttarakhand India 29.90 79.79 3349 24733
Gwar Bhelkot city Uttarakhand India 29.86 79.88 5029 16884
Gwar Khata city Uttarakhand India 29.96 79.50 6709 15687
Gwar Sangela city Uttarakhand India 29.98 78.79 4189 21529
Gwara city Uttarakhand India 30.10 79.98 6709 25330
Gwardhar city Uttarakhand India 29.94 79.62 4189 14453
Gwari city Uttarakhand India 29.93 78.46 4189 7614
Gwari city Uttarakhand India 29.74 79.91 4189 22254
Gwariwan city Uttarakhand India 29.96 79.66 5160 14438
Gwarjala city Uttarakhand India 29.31 79.65 3484 5391
Gwartok city Uttarakhand India 29.97 79.02 5029 16789
Gwāl Bīna city Uttarakhand India 29.88 79.26 5029 19945
Gwālabagar city Uttarakhand India 30.51 79.23 10908 8942
Gwāldeh city Uttarakhand India 29.61 79.41 5075 51747
Gwāljangal city Uttarakhand India 29.96 79.88 4507 25118
Gwālkhil city Uttarakhand India 29.93 79.14 5131 15588
Gwār city Uttarakhand India 30.42 78.23 6709 21884
Gwār city Uttarakhand India 30.18 78.87 5439 27453
Gwār city Uttarakhand India 29.60 79.79 5029 14453
Gwār Chak city Uttarakhand India 29.45 79.48 4412 40781
Gwār Malla city Uttarakhand India 29.98 78.83 5869 18716
Gwārchaur city Uttarakhand India 29.80 78.80 5072 15198
Gwārīgaon city Uttarakhand India 29.87 78.93 6709 15192
Gwīlāni city Uttarakhand India 29.85 78.80 5029 15198

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.