Up

Alphabetical listing of Places in Primorskiy Kray

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Lagonesht city Primorskiy Kray Russia 42.87 132.80 134 19284
Lagoneshty city Primorskiy Kray Russia 42.87 132.80 134 19284
Lalichi city Primorskiy Kray Russia 44.07 132.39 288 335
Lao Lyu city Primorskiy Kray Russia 45.77 135.32 830 149
Lastochka city Primorskiy Kray Russia 46.40 134.12 246 149
Lastotsjka city Primorskiy Kray Russia 46.40 134.12 246 149
Latuiya city Primorskiy Kray Russia 42.87 133.57 265 366
Latviya city Primorskiy Kray Russia 42.87 133.57 265 366
Laulyu city Primorskiy Kray Russia 45.77 135.32 830 149
Lazarevka city Primorskiy Kray Russia 44.35 133.41 830 3262
Lazo city Primorskiy Kray Russia 43.39 133.91 830 447
Lazo city Primorskiy Kray Russia 45.87 133.65 242 8455
Lazo Vtoroye city Primorskiy Kray Russia 45.98 134.63 830 149
Lazurnyj city Primorskiy Kray Russia 43.19 132.11 3 73426
Lazurnyy city Primorskiy Kray Russia 43.19 132.11 3 73426
Lebedinoe city Primorskiy Kray Russia 42.58 130.67 75 1122
Lebedinoje city Primorskiy Kray Russia 42.58 130.67 75 1122
Lebedinoye city Primorskiy Kray Russia 42.58 130.67 75 1122
Lebedinoye city Primorskiy Kray Russia 44.80 132.74 262 298
Lefinka city Primorskiy Kray Russia 43.95 132.38 351 298
Lefino city Primorskiy Kray Russia 43.95 132.38 351 298
Lenino city Primorskiy Kray Russia 44.22 134.42 1049 149
Leninskoye city Primorskiy Kray Russia 44.00 131.87 209 1340
Leninskoye city Primorskiy Kray Russia 44.42 132.16 367 1639
Lesnoye city Primorskiy Kray Russia 42.97 131.90 111 0
Lesnoye city Primorskiy Kray Russia 45.47 133.55 344 335
Lesnoye city Primorskiy Kray Russia 43.05 133.05 410 2897
Lesozagotovitel'noye Predpriyatiye-3 city Primorskiy Kray Russia 44.32 133.14 830 296
Lesozagotovitel’noye Predpriyatiye-3 city Primorskiy Kray Russia 44.32 133.14 830 296
Lesozavodsk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Lesozawodzk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Lesozayodsk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Lessosawodsk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Lessozavodsk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Leszozavodszk city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
Lidovka city Primorskiy Kray Russia 44.42 135.88 65 0
Lifarevka city Primorskiy Kray Russia 44.26 131.62 830 750
Lifudzin city Primorskiy Kray Russia 44.28 134.96 997 745
Limoniki city Primorskiy Kray Russia 46.12 134.99 830 149
Linda city Primorskiy Kray Russia 43.01 132.34 328 3308
Linevichi city Primorskiy Kray Russia 43.74 131.85 111 373
Lipovtsi city Primorskiy Kray Russia 44.20 131.72 830 1575
Lipovtsky city Primorskiy Kray Russia 44.20 131.72 830 1575
Lipovtsy city Primorskiy Kray Russia 44.16 131.75 393 1937
Lipovtsy city Primorskiy Kray Russia 44.20 131.72 830 1575
Livadiya city Primorskiy Kray Russia 42.87 132.67 68 36626
Ljalitsji city Primorskiy Kray Russia 44.07 132.39 288 335
Ljubitovka city Primorskiy Kray Russia 45.35 134.35 830 0
Ljublino city Primorskiy Kray Russia 44.89 132.04 229 1043
Lobanovka city Primorskiy Kray Russia 45.68 134.25 393 0
Lobcha city Primorskiy Kray Russia 44.92 131.83 830 1043
Lozovka city Primorskiy Kray Russia 44.50 131.83 275 711
Lozovyy city Primorskiy Kray Russia 43.06 133.12 196 11508
Lozovyy Klyuch city Primorskiy Kray Russia 43.07 133.05 830 3160
Lubjanka city Primorskiy Kray Russia 43.96 132.63 830 515
Lubyanka city Primorskiy Kray Russia 43.96 132.63 830 515
Luchegorsk city Primorskiy Kray Russia 46.48 134.20 259 149
Luchki city Primorskiy Kray Russia 44.29 132.26 262 1639
Lugohutor city Primorskiy Kray Russia 44.21 133.22 830 2434
Lugokhutor city Primorskiy Kray Russia 44.21 133.22 830 2434
Lugovoi city Primorskiy Kray Russia 44.54 132.09 232 1554
Lugovoje city Primorskiy Kray Russia 45.11 133.44 295 745
Lugovoy city Primorskiy Kray Russia 44.54 132.09 232 1554
Lugovoye city Primorskiy Kray Russia 44.74 132.73 239 298
Lugovoye city Primorskiy Kray Russia 45.11 133.44 295 745
Luk'yanovka city Primorskiy Kray Russia 45.97 134.34 285 149
Luk'yanovka city Primorskiy Kray Russia 43.17 132.72 830 298
Lukanevka city Primorskiy Kray Russia 44.48 131.89 334 1361
Lukashyovka city Primorskiy Kray Russia 44.48 131.89 334 1361
Lukashëvka city Primorskiy Kray Russia 44.48 131.89 334 1361
Lukasjevka city Primorskiy Kray Russia 44.48 131.89 334 1361
Lukino city Primorskiy Kray Russia 44.31 133.31 830 1
Lukjanovka city Primorskiy Kray Russia 45.97 134.34 285 149
Lukjanovka city Primorskiy Kray Russia 43.17 132.72 830 298
Lukyanovka city Primorskiy Kray Russia 43.17 132.72 830 298
Luk’yanovka city Primorskiy Kray Russia 45.97 134.34 285 149
Luk’yanovka city Primorskiy Kray Russia 43.17 132.72 830 298
Lung-wang-miao city Primorskiy Kray Russia 45.05 132.86 226 3297
Lungsod ng Ussurijsk city Primorskiy Kray Russia 43.80 131.95 104 4917
Lunza city Primorskiy Kray Russia 44.26 132.68 830 1937
Lutkovka city Primorskiy Kray Russia 45.45 133.38 223 868
Lutkovskoye city Primorskiy Kray Russia 45.45 133.38 223 868
Lutschegorsk city Primorskiy Kray Russia 46.48 134.20 259 149
Lutsjegorsk city Primorskiy Kray Russia 46.48 134.20 259 149
Lutsjki city Primorskiy Kray Russia 44.29 132.26 262 1639
Luzhki city Primorskiy Kray Russia 47.02 138.43 75 0
Lučegorsk city Primorskiy Kray Russia 46.48 134.20 259 149
Lyalichi city Primorskiy Kray Russia 44.07 132.39 288 335
Lyubcha city Primorskiy Kray Russia 44.92 131.83 830 1043
Lyubitovka city Primorskiy Kray Russia 45.35 134.35 830 0
Lyubitovo city Primorskiy Kray Russia 45.35 134.35 830 0
Lyublino city Primorskiy Kray Russia 44.34 131.66 830 596
Lyublino city Primorskiy Kray Russia 44.89 132.04 229 1043
Lyusintse city Primorskiy Kray Russia 45.43 136.27 2076 149
Lyutorga city Primorskiy Kray Russia 43.85 132.98 1669 298
Lyutovaya city Primorskiy Kray Russia 43.85 132.98 1669 298

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.