Up

Alphabetical listing of Places in Liechtenstein

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Fallsbretscha city Gamprin Liechtenstein 47.21 9.50 1669 23407
Fallsgass city Mauren Liechtenstein 47.21 9.53 1669 26374
Familienteile city Mauren Liechtenstein 47.22 9.55 1669 29355
Fanal city Schaan Liechtenstein 47.17 9.52 2509 29842
Fanola city Triesen Liechtenstein 47.11 9.53 3349 17996
Faraboda city Triesenberg Liechtenstein 47.11 9.55 5082 15058
Feld city Mauren Liechtenstein 47.22 9.54 1669 26132
Feld city Vaduz Liechtenstein 47.15 9.52 2509 26774
Feld city Schellenberg Liechtenstein 47.23 9.55 1669 27888
Feld city Eschen Liechtenstein 47.20 9.54 2509 26388
Fina city Triesen Liechtenstein 47.10 9.53 2509 16769
Finne city Balzers Liechtenstein 47.06 9.49 1669 17787
Flascherriet city Balzers Liechtenstein 47.06 9.51 2509 16371
Flux city Eschen Liechtenstein 47.21 9.52 1669 26857
Foppa city Triesenberg Liechtenstein 47.13 9.54 5029 18233
Fora city Balzers Liechtenstein 47.07 9.52 4189 15999
Fromahus city Triesenberg Liechtenstein 47.13 9.53 4189 22648
Fuera city Ruggell Liechtenstein 47.24 9.53 1669 22875
Fuggsegga city Triesenberg Liechtenstein 47.12 9.55 5029 16879
Fura city Triesenberg Liechtenstein 47.10 9.55 3733 15058
Furstafeld city Mauren Liechtenstein 47.22 9.54 1669 27674

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.