Directory of Cities and Towns in Shyghys Qazaqstan, Kazakhstan

World:Kazakhstan

Alphabetical listing of Places in Shyghys Qazaqstan


A (82),B (130),C (14),D (22),E (8),F (5),G (13),I (15),J (3),K (134),L (10),M (49),N (45),O (34),P (79),Q (45),R (13),S (106),T (54),U (92),V (15),Y (9),Z (66),Ä (1),Ö (1),Ü (4),Ū (2),Σ (1),А (17),Б (26),В (4),Д (3),Е (3),Ж (10),З (3),И (1),К (30),М (12),Н (6),О (2),П (5),Р (4),С (14),Т (10),У (12),Ч (5),Ш (6),с (1),Қ (9),Ұ (1),Ө (1),ס (1),ر (2),س (4),ڕ (1), (1), (1), (1), (1), (1), (1)
Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.